Seizoen 2016

Het seizoen 2016 staat voor de deur.
Het Watersportcentrum staat al weer op het strand!
De douches, toiletten en toegangsdeur doen het weer.
Vanaf half maart is het Watersportcentrum voor iedereen toegankelijk tot half oktober.Recentelijk hebben we aan de hand van de jaarcijfers over 2015 vastgesteld dat de exploitatie van het Watersportcentrum niet kostendekkend is.
Helaas kondigen we daarom hierbij aan dat de jaarlijkse kosten voor u als huurder / gebruiker structureel omhooggaan.
Hiermee denken we onze boekhouding blijvend op orde te hebben en te kunnen houden.

Sports at Sea is een stichting, dus zonder winstoogmerk.
Na afronden van de jaarcijfers van het eerste volledige strandseizoen 2015, is gebleken dat er een jaarlijks structureel te kort is van ongeveer €10.000 exclusief BTW.
Het stichting bestuur van S@S wil deze kosten onder de verschillende gebruikers van het door S@S geëxploiteerde watersportcentrum in Castricum aan Zee verdelen.
De oorzaak van het tekort zijn te vinden in:
·        De lockers zijn groter uitgevoerd dan de maatvoering in de vroegere surfcontainers. Daardoor zijn er maar 152 ipv 200 lockers gerealiseerd waar eerder mee gerekend was
·        De kosten van-, naar- en in de winterstalling zijn hoger dan voor de kosten calculatie gebruikte indicaties die incompleet bleken
·        Het diverse malen inhuren van een shovel om het Watersportcentrum toegankelijk en niet ondergestoven te houden
·        Een fors eigen risico bij de stormschade van eind 2014
·        Een hoger dan begrote verzekeringspremie
·        Hoger dan voorziene energiekosten
·        Niet voorziene onderhoud / reparatiekosten
·        Geen catamaran gebruikers waar wel mee gerekend was
·        Geen kantine inkomsten waar wel mee gerekend was
Al deze kosten heeft het stichting bestuur niet goed kunnen inschatten door gebrek aan vergelijkbare referentie objecten in vergelijkbare omstandigheden.

Vanaf 2016 hanteren wij nieuwe tarieven voor alle huurders / gebruikers:
·        € 95,00 voor een individueel gebruik lidmaatschap
·        €170,00 voor huur locker of surfplank plek (met €95,00 voor een individueel gebruik lidmaatschap dus €265,00 in totaal)
·        €200,00  voor een familie gebruik lidmaatschap (ongewijzigd)
·        €10,00 korting  voor Freakwave wind/kitesurfleden op een individueel gebruik lidmaatschap. Zij betalen daarom €85,00 i.p.v. €95,00 en dienen € 10 contributie separaat aan Freakwave over te maken.
·        €200,00 voor een Surfski ligplaats inclusief individueel gebruik lidmaatschap

Met deze extra inkomsten kan de lening voor financiering van het Watersportcentrum in 20 jaar worden afbetaald.
We bouwen met deze afbetaling tevens een buffer op die we incidenteel kunnen aanspreken bij onvoorziene kosten.

We vermelden hierbij ter referentie: andere watersportclubs op het strand vragen €300,- tot €375,- per seizoen, meestal met minder faciliteiten.
Bij deze watersportclubs worden leden vaak ook nog geacht vrijwilligerswerk te doen.

Deze structurele prijsverhoging is niet bedoeld om een positief financieel resultaat te creëren, maar om de exploitatie sluitend te krijgen.
Zonder een sluitende exploitatie zou de toekomst van het Watersportcentrum na dit seizoen hoogst onzeker zijn.

We hopen daarom op uw begrip en wensen u een goed strandseizoen 2016.

Het bestuur van Sports at Sea
Mikel McMootry
Pieter Stoutenbeek
Wim Tromp