Huisregels

Bijdragen van leden

De bijdragen, die meerdere leden al vanaf het begin van hun lidmaatschap doen en die we aan éénieder na elke gebruik van de S@S willen vragen zijn;

-Het droogtrekken van de douches na gebruik met trekker. (Ook overige zand en water in het gangpad onder de deur door naar de houtvlonders trekken).

-WC’s, indien nodig, even borstelen met speciale dip borstel, deze borstel dip of druk je even in het schoonmaak middel onder in de houder, waarmee je de wc netjes schoon kan borstelen en fris kan achterlaten.

-Controleer de wc ook als uw kinderen naar de wc zijn geweest.

-Meld even bij één van ons als er mankementen zijn of als er per ongeluk iets kapot gaat, wij zullen dit samen zsm naar alle redelijkheid oplossen.

-Vegen na gebruik van de gezamenlijke ruimtes.

-Vegen en droogtrekken na gebruik van de kantine.

-Vegen van de lokker-ruimtes, gebruik hiervoor de handige veeg-gaten in de vloer.

-Schoonmaken na gebruik van de keuken, de magnetron/oven en koelkasten.

-Legen van een volle vuilnisbak in toiletten of kantine. Deze volle vuilniszak kan in een blauwe vuilnisbak op het strand gegooid worden.

-Meenemen van uw spullen uit de koelkast op het einde van de dag.

Thuisvoelen en met elkaar rekening houden

We vinden het fijn als onze leden zich thuis voelen, daarnaast past het gedrag van thuis niet altijd in het samen gebruik van deze faciliteiten.

Zo zien we dikwijls stoelen/krukken tussen deuren zodat niet-leden naar binnen kunnen. We hebben S@S ontwikkeld met een mooi (zeer kostbaar) sloten systeem, waardoor alléén leden naar binnen kunnen. Alle deuren vallen direct na gebruik dicht zodat de dure spullen in de lokkers van de leden veilig blijven. Als deuren opengezet worden met krukken of bezems is de veiligheid niet gewaarborgd, beschadigen de kozijnen en is het mooie toegangssysteem waardeloos. We willen niet dat onbevoegde mensen bij de waardevolle spullen van de leden kunnen komen.

Na 22h00 is er géén toegang meer tot de S@S en wordt van de leden verwacht dat iedereen lekker naar huis of naar één van de strandtenten gaat om zich eventueel verder te vermaken. We willen niet dat leden tot laat bij S@S blijven hangen. S@S wordt er ook op aangesproken door strandhuisjes eigenaren die ’s nachts rust op het strand willen.

Voor de surfers, die het water op gaan, is het het handigst om de kleding in je lokker op te slaan en niet in de kantine. Zo liggen de spullen weer veilig opgeborgen en kan iedereen van de kantine gebruik maken.

Het is gerust toegestaan om een paar keer een introducee mee te nemen, maar het woord zegt het al: aan een introducee wordt het S@S concept geïntroduceerd. Na één of een paar keer willen wij wel dat deze, inmiddels enthousiaste introducee, zelf lid wordt. Anders wordt jouw introducee een ‘free rider’, en dat is niet fair tegenover onze andere leden.

Het delen van de schone en nette faciliteiten met alle leden van S@S dragen weer bij aan een topseizoen.

Huisregels Watersportcentrum S@S

-Deze huisregels gelden in het Watersportcentrum op het zuidstrand van Castricum aan Zee, hierna te noemen ‘Watersportcentrum’

-Eigenaar van het Watersportcentrum is Stichting Sports at Sea, in dit reglement verder“S@S” genoemd;

-Deze huisregels gelden voor individuele huurders van S@S, als wel voor hun meegenomen familieleden en/of introducees;

-Deze huisregels gelden ook voor individuele leden van collectieve huurders als:

    • Brandingsurf vereniging Freakwave
    • Zeeboten Vereniging de Salamander
  • Surfski Holland

Die in dit reglement verder ‘leden’ genoemd worden;

Deze huisregels gelden ook voor klanten van huurders als:

  • Kitesurfschool 4Wind

-Huurders / leden dienen in het bezit te zijn van een geldig bewijs van lidmaatschap of tag;

-Aanwijzingen van de medewerkers van S@S moeten altijd opgevolgd worden;

Op verzoek van een medewerker van S@S moeten huurders / leden zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs;

-Instructies op borden en/of posters in het Watersportcentrum moeten worden opgevolgd, tenzij andere instructies gegeven worden door S@S medewerkers;

-Er moet rekening gehouden worden met andere gasten in het Watersportcentrum;

-Verbaal en/of lichamelijk geweld, intimidatie, ongewenste intimiteiten, aanstootgevende contacten en/of ander ongewenst en/of asociaal gedrag worden niet getolereerd;

Roken, het gebruik van drugs en/of het overmatig gebruik van alcohol is niet toegestaan;

-Huurders / leden zijn verantwoordelijk voor eigen gedrag en gedrag van de door hem/haar geïntroduceerde mensen.

-Bij het plegen van een strafbaar feit (waaronder vernieling, fraude, diefstal, handtastelijkheden, zedenmisdrijf) wordt direct de politie ingeschakeld;

-Bij overtreding van deze huisregels of ander ongeoorloofd gedrag zijn S@S medewerkers gerechtigd om huurders /leden te sommeren dat zij direct de sportaccommodatie dienen te verlaten.

-Bij herhaaldelijk of ernstige overlast en/of ongewenst gedrag kunnen huurders / leden de toegang tot de sportaccommodatie blijvend worden ontzegd;

-S@S is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die tijdens of in verband met het verblijf in of het gebruik van de sportaccommodatie of beschikbaar gestelde materialen is ontstaan.

-Huurders / leden die schade toebrengen aan spullen van anderen of het Watersportcentrum incl. inboedel van S@S, zijn zelf hoofdelijk aansprakelijk voor hun daden.

-S@S kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de daden van huurders / leden.

-S@S is niet aansprakelijk voor beschadiging, verwisseling, achterlating, verlies en diefstal van persoonlijke eigendommen van huurders / leden.

-S@S is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel van een huurder / lid tijdens-, of na gebruik van de sportaccommodatie;

-Voor uw en onze veiligheid kan S@S gebruik maken van een videoregistratiesysteem;

-Met betrekking tot het sporten op het water worden er op de website van Freakwave de voorrangsregels uitgelegd.

-Het bestuur gaat ervan uit dat iedere watersportende huurder / lid op de hoogte is van deze voorrangsregels.